Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Έργο: Skills in Fashion

 

Το έργο SKILLS IN FASHION χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την βελτίωση και την πιστοποίηση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού των κλάδων μόδας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας καθώς και η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω πιλοτικών δράσεων συμβουλευτικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης.

 

Το έργο είναι χωρισμένο σε 6 πακέτα εργασίας και 24 δράσεις.

 

Η διάρκεια του έργου είναι 2 έτη. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 και ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου του 2014.

 

Επικεφαλής φορέας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

 

Συνολικά οι εταίροι του έργου είναι 8. Πέντε από την Ελλάδα και 3 από την Βουλγαρία. Από την Ελλάδα εκτός από τον ΣΕΠΕΕ συμμετέχουν οι: Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών και Επιστημόνων Δράμας, Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ΚΕΚ Ένδυση και Γνώση Αναπτυξιακή.

 

Από την Βουλγαρία συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς: Business Incubator - Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre (BI-GD), Local Economic Development Agency – Razlog (LEDA) και American University in Bulgaria (AUBG)